w

O nas

Dlaczego Oaza Maluszka to świetne miejsce dla Twojego dziecka?

Sensoplastyka

Wspierają motorykę małą dzieci, pozwalają na bliższe poznanie świat. Mają ogromny wpływ na rozwój wyobraźni.

Język angielski

Osłuchanie z językiem obcym w formie zabawy, wspomoże dzieci na dalszym etapie edukacji. Z kolei forma nauki jaką oferujemy może zachęcić dzieci do dalszego poznawania języka i kultury innego kraju.

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia rytmiczne z elementami tańca klasycznego i nowoczesnego, podczas których będziemy tańczyć do wesołej muzyki, do muzyki z bajek i jednocześnie uczyć się podstawowych technik tanecznych.

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe o charakerze ogólnorozwojowym. Dzieci będą miały możliwość zabaw na świeżym powietrzu w naszym ogródku lub z wykorzystaniem sprzętów na placu zabaw.